SikoraT. “Er(r)go” No 17 (2/2008), „Klonowanie Kanady” Guest edited by Eugenia Sojka Katowice, Wydawnictwo Śląsk, 2008, 231 p. ISSN 1508-6305. Romanica Silesiana, v. 5, n. 1, 11.