Romanica SilesianaR. Czwórka redakcyjna. Romanica Silesiana, v. 7, n. 1, 11.