TęczaA. The Trichotomy of the Island. The Islanders, the Others and the Enemies on Pitcairn Island: An Analysis of <i>Jutro przypłynie królowa</i&gt; by Maciej Wasilewski. Romanica Silesiana, v. 10, n. 1, 11.