Romanica SilesianaR. (1) Czwórka redakcyjna, Romanica Silesiana, 7(1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5814 (Udostępniono: 22czerwiec2024).