[1]
Romanica SilesianaR., Czwórka redakcyjna, RS, vol. 4, nᵒ 1, 1.