[1]
Krycka-MichnowskaI. 2022. Blokada Leningradu oczyma kobiet [Recenzja monografii Ewy Komisaruk Blokada Leningradu w doświadczeniu i diarystycznych narracjach kobiet (Olga Bergholc, Lubow Szaporina, Sofia Ostrowska), Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2021]. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze. 32, (lis. 2022), 1-9. DOI:https://doi.org/10.31261/RSL.2022.32.12.