(1)
BoushevA. Praktyki Pamięciowe: Twer, Miednoje, Rżew. RSL 2022, 32, 1-20.