(1)
PisarskaJ. Wroga Kultura Homofobiczna. Welcome to Chechnya Davida France’a Jako Forma Zachowania Pamięci O Ofiarach. RSL 2022, 32, 1-15.