(1)
Krycka-MichnowskaI. Blokada Leningradu Oczyma Kobiet [Recenzja Monografii Ewy Komisaruk Blokada Leningradu W Doświadczeniu I Diarystycznych Narracjach Kobiet (Olga Bergholc, Lubow Szaporina, Sofia Ostrowska), Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2021]. RSL 2022, 32, 1-9.