(1)
KalitaL. Tallin Udoskonalony. Sprawcza Moc Wyobraźni W Opowieści "Кармела" Goar Markosjan-Kasper. RSL 2024, 1-13.