BoushevA. (2022). Praktyki pamięciowe: Twer, Miednoje, Rżew. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 32, 1-20. https://doi.org/10.31261/RSL.2022.32.07