PisarskaJ. (2022). Wroga kultura homofobiczna. Welcome to Chechnya Davida France’a jako forma zachowania pamięci o ofiarach. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 32, 1-15. https://doi.org/10.31261/RSL.2022.32.10