Krycka-MichnowskaI. (2022). Blokada Leningradu oczyma kobiet [Recenzja monografii Ewy Komisaruk Blokada Leningradu w doświadczeniu i diarystycznych narracjach kobiet (Olga Bergholc, Lubow Szaporina, Sofia Ostrowska), Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2021]. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 32, 1-9. https://doi.org/10.31261/RSL.2022.32.12