PolakA. (2022). Jelena Makarowa: Epidemia [przełożył Andrzej Polak]. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 32, 1-37. https://doi.org/10.31261/RSL.2022.32.11