BugajT. (2022). W kręgu praktyk kulturowych, literackich świadectw zniewolenia i dokumentów osobistych prześladowanych świadków Jehowy. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 32, 1-32. https://doi.org/10.31261/RSL.2022.32.08