PawletkoB. (2022). Słowo wstępne. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 32, 1-3. https://doi.org/10.31261/RSL.2022.32.01