RSLR. (2022). Noty o autorach. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 32, 1-4. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/RSL/article/view/15006