ŠromaN. (2024). Stratyfikacja rosyjskojęzycznego środowiska literackiego Łotwy, czyli „Kim jestem?”. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 1-20. https://doi.org/10.31261/RSL.2024.34.01