Krycka-MichnowskaI. Blokada Leningradu oczyma kobiet [Recenzja monografii Ewy Komisaruk Blokada Leningradu w doświadczeniu i diarystycznych narracjach kobiet (Olga Bergholc, Lubow Szaporina, Sofia Ostrowska), Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2021]. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, v. 32, p. 1-9, 10 nov. 2022.