PawletkoB. Słowo wstępne. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, v. 32, p. 1-3, 28 dez. 2022.