ŠromaN. Stratyfikacja rosyjskojęzycznego środowiska literackiego Łotwy, czyli „Kim jestem?”. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, p. 1-20, 23 abr. 2024.