Boushev, Alexander. 2022. „Praktyki Pamięciowe: Twer, Miednoje, Rże”w. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 32 (październik), 1-20. https://doi.org/10.31261/RSL.2022.32.07.