Krycka-MichnowskaIwona. 2022. „Blokada Leningradu Oczyma Kobiet [Recenzja Monografii Ewy Komisaruk Blokada Leningradu W Doświadczeniu I Diarystycznych Narracjach Kobiet (Olga Bergholc, Lubow Szaporina, Sofia Ostrowska), Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2021”]. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 32 (listopad), 1-9. https://doi.org/10.31261/RSL.2022.32.12.