Pawletko, Beata. 2022. Słowo Wstępne. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 32 (grudzień), 1-3. https://doi.org/10.31261/RSL.2022.32.01.