BoushevA. (2022) „Praktyki pamięciowe: Twer, Miednoje, Rże”w, Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 32, s. 1-20. doi: 10.31261/RSL.2022.32.07.