PisarskaJ. (2022) „Wroga kultura homofobiczna. Welcome to Chechnya Davida France’a jako forma zachowania pamięci o ofiarac”h, Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 32, s. 1-15. doi: 10.31261/RSL.2022.32.10.