Krycka-MichnowskaI. (2022) „Blokada Leningradu oczyma kobiet [Recenzja monografii Ewy Komisaruk Blokada Leningradu w doświadczeniu i diarystycznych narracjach kobiet (Olga Bergholc, Lubow Szaporina, Sofia Ostrowska), Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2021”], Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 32, s. 1-9. doi: 10.31261/RSL.2022.32.12.