BugajT. (2022) „W kręgu praktyk kulturowych, literackich świadectw zniewolenia i dokumentów osobistych prześladowanych świadków Jehow”y, Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 32, s. 1-32. doi: 10.31261/RSL.2022.32.08.