RSLR. (2022) Noty o autorach, Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 32, s. 1-4. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/RSL/article/view/15006 (Udostępniono: 15czerwiec2024).