[1]
BoushevA., „Praktyki pamięciowe: Twer, Miednoje, Rże”w, RSL, t. 32, s. 1-20, paź. 2022.