[1]
Krycka-MichnowskaI., „Blokada Leningradu oczyma kobiet [Recenzja monografii Ewy Komisaruk Blokada Leningradu w doświadczeniu i diarystycznych narracjach kobiet (Olga Bergholc, Lubow Szaporina, Sofia Ostrowska), Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2021”], RSL, t. 32, s. 1-9, lis. 2022.