[1]
BugajT., „W kręgu praktyk kulturowych, literackich świadectw zniewolenia i dokumentów osobistych prześladowanych świadków Jehow”y, RSL, t. 32, s. 1-32, lis. 2022.