Krycka-MichnowskaI. „Blokada Leningradu Oczyma Kobiet [Recenzja Monografii Ewy Komisaruk Blokada Leningradu W Doświadczeniu I Diarystycznych Narracjach Kobiet (Olga Bergholc, Lubow Szaporina, Sofia Ostrowska), Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2021”]. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 32, Nov. 2022, s. 1-9, doi:10.31261/RSL.2022.32.12.