PawletkoB. Słowo Wstępne. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 32, Dec. 2022, s. 1-3, doi:10.31261/RSL.2022.32.01.