KalitaL. „Tallin Udoskonalony. Sprawcza Moc Wyobraźni W Opowieści "Кармела" Goar Markosjan-Kaspe”r. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, Apr. 2024, s. 1-13, doi:10.31261/RSL.2024.34.02.