1.
Krycka-MichnowskaI. Blokada Leningradu oczyma kobiet [Recenzja monografii Ewy Komisaruk Blokada Leningradu w doświadczeniu i diarystycznych narracjach kobiet (Olga Bergholc, Lubow Szaporina, Sofia Ostrowska), Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2021]. RSL [Internet]. 10lis.2022 [cytowane 6cze.2023];32:1-. Available from: https://journals.us.edu.pl/index.php/RSL/article/view/13935