[1]
BartnickiM. 2021. Swój czy obcy? Obraz etniczny społeczności Rusi Kijowskiej w przekazach Pateryku kijowsko-pieczerskiego. Średniowiecze Polskie i Powszechne. 13, (grudz. 2021), 11-25. DOI:https://doi.org/10.31261/SPiP.2021.17.01.