[1]
NabiałekK. 2021. Księgi korporacji rzemieślniczych Proszowic z XV wieku. Przyczynek do badań nad piśmiennictwem miejskim w średniowieczu. Średniowiecze Polskie i Powszechne. 13, (grudz. 2021), 101-132. DOI:https://doi.org/10.31261/SPiP.2021.17.06.