(1)
BartnickiM. Swój Czy Obcy? Obraz Etniczny Społeczności Rusi Kijowskiej W Przekazach Pateryku Kijowsko-Pieczerskiego. SPP 2021, 13, 11-25.