(1)
NabiałekK. Księgi Korporacji Rzemieślniczych Proszowic Z XV Wieku. Przyczynek Do Badań Nad Piśmiennictwem Miejskim W średniowieczu. SPP 2021, 13, 101-132.