BartnickiM. (2021). Swój czy obcy? Obraz etniczny społeczności Rusi Kijowskiej w przekazach Pateryku kijowsko-pieczerskiego. Średniowiecze Polskie I Powszechne, 13, 11-25. https://doi.org/10.31261/SPiP.2021.17.01