NabiałekK. (2021). Księgi korporacji rzemieślniczych Proszowic z XV wieku. Przyczynek do badań nad piśmiennictwem miejskim w średniowieczu. Średniowiecze Polskie I Powszechne, 13, 101-132. https://doi.org/10.31261/SPiP.2021.17.06