BartnickiM. Swój czy obcy? Obraz etniczny społeczności Rusi Kijowskiej w przekazach Pateryku kijowsko-pieczerskiego. Średniowiecze Polskie i Powszechne, v. 13, p. 11-25, 3 dez. 2021.