Bartnicki, Mariusz. 2021. Swój Czy Obcy? Obraz Etniczny Społeczności Rusi Kijowskiej W Przekazach Pateryku Kijowsko-Pieczerskiego. Średniowiecze Polskie I Powszechne 13 (grudzień), 11-25. https://doi.org/10.31261/SPiP.2021.17.01.