BartnickiM. (2021) Swój czy obcy? Obraz etniczny społeczności Rusi Kijowskiej w przekazach Pateryku kijowsko-pieczerskiego, Średniowiecze Polskie i Powszechne, 13, s. 11-25. doi: 10.31261/SPiP.2021.17.01.