NabiałekK. (2021) „Księgi korporacji rzemieślniczych Proszowic z XV wieku. Przyczynek do badań nad piśmiennictwem miejskim w średniowiecz”u, Średniowiecze Polskie i Powszechne, 13, s. 101-132. doi: 10.31261/SPiP.2021.17.06.