[1]
BartnickiM., Swój czy obcy? Obraz etniczny społeczności Rusi Kijowskiej w przekazach Pateryku kijowsko-pieczerskiego, SPP, t. 13, s. 11-25, grudz. 2021.