[1]
NabiałekK., „Księgi korporacji rzemieślniczych Proszowic z XV wieku. Przyczynek do badań nad piśmiennictwem miejskim w średniowiecz”u, SPP, t. 13, s. 101-132, grudz. 2021.