BartnickiM. Swój Czy Obcy? Obraz Etniczny Społeczności Rusi Kijowskiej W Przekazach Pateryku Kijowsko-Pieczerskiego. Średniowiecze Polskie I Powszechne, T. 13, Dec. 2021, s. 11-25, doi:10.31261/SPiP.2021.17.01.