[1]
Wielgosz Łukasz 2020. Petycje w miastach na prawach powiatu oraz pozostałych gminach miejskich województwa śląskiego w latach 2015—2019. Studia Politicae Universitatis Silesiensis. 31, (paź. 2020), 47-94. DOI:https://doi.org/10.31261/spus.10200.